Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Biolit sprej proti lezoucímu hmyzu 300 ml

Biolit sprej proti lezoucímu hmyzu 300 ml
kód zboží: 00770
DPH: 21%
bez DPH: 80,17 Kč
s DPH: 97,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 1ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H222) Extrémně hořlavý aerosol.
(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
(P260) Nevdechujte aerosoly.
(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
EUH (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Popis:
Biolit je vysoce účinný insekticid ve spreji díky složení působí okamžitě během několika sekund a poskytuje ochranu až 4 týdny. Působí na lezoucí hmyz hako jsou např. rus domácí, mravenci, pavouci, rybenky, ploštice aj. Zahubí dospělé šváby i jejich vajíčka.

Účinná látka:
1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku.

Registrován pro:
Likvidaci mravenců, švábů, blech, štěnic, rusů, rybenek, škvorů, larev molů a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.

Rozsah a způsob použití:
Otočte dýzu nádobky směrem od obličeje a nasměrujte ji na povrch, který chcete ošetřit a pevně stlačte aplikátor. Nastříkejte přímo na lezoucí hmyz, na místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: na podlahové lišty a desky, vlhká místa, mezery kolem dřezů, odpadů a potrubí, koše, za poličkami, skříňkami a dalšími ukládacími prostory... Pro dlouhodobou účinnost nastříkejte přípravek na cesty výskytu hmyzu, skrytá místa, do štěrbin ve stěnách a na všechny otvory ve dveřích a oknech. Stříkejte ze vzdálenosti 1 m (přibližně 5 s/délkovýmetrk). 15 minut po nastříkání přípravku místnost vyvětrejte.

Dávkování,vydatnost:
Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm.
V případě potřeby opakujte (až po vyhubení všech mravenců).

Aplikace v měsících:
3,4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
Nepoužívat na potraviny
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Biolit sprej proti lezoucímu hmyzu 300 ml
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.