Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Biolit UNI sprej s vůní pomeranče 400 ml

Biolit UNI sprej s vůní pomeranče 400 ml
kód zboží: 00777
DPH: 21%
bez DPH: 110,74 Kč
s DPH: 134,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 1ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Popis:
Biolit proti lezoucímu hmyzu (400 ml) - pomerančový květ:
Biolit je vysoce účinný insekticid ve spreji díky složení působí okamžitě během několika sekund a poskytuje ochranu až 4 týdny. Působí na lezoucí hmyz hako jsou např. rus domácí, mravenci, pavouci, rybenky, ploštice aj. Zahubí dospělé šváby i jejich vajíčka.

Účinná látka:
0,1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku.

Registrován pro:
Likvidaci mravenců, švábů, blech, štěnic, rusů, rybenek, škvorů, larev molů a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.

Rozsah a způsob použití:
Sprej působí ihned během několika sekund a poskytuje dlouhodobou ochranu až na 4 týdny. Hubí dospělé šváby a jejich vajíčka. Působí i na lezoucí hmyz, rusa domácího, mravence, pavouky, rybenky, ploštice a cvrčky. Balení obsahuje 400 ml s vůní pomerančů.

Dávkování,vydatnost:
Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm.

Aplikace v měsících:
3,4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
Nepoužívat na potraviny
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Biolit UNI sprej s vůní pomeranče 400 ml
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.