Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Dýmovnice FORTEFOG GREENHOUSE česneková 30 g

Dýmovnice FORTEFOG GREENHOUSE česneková 30 g
kód zboží: 65286
DPH: 21%
bez DPH: 116,53 Kč
s DPH: 141,00 Kč
do košíku: ks  
skladem: 83ks; balení: 24ks
Česneková dýmovnice FORTEFOG GREENHOUSE je určena k rozptýlení nebo vyhnání škodlivého hmyzu ze skleníků či foliovníků.

Registrován pro:
pro všechny rostliny pěstované ve skleníku nebo fólivoníků (rajčata, okurky, papriky, aj.)
škodlivý hmyz - mšice, molice

Účinná látka:
česnekový olej 63 g/kg

Rozsah a způsob použití:
Aplikace proveďte v pozdním odpoledni nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C,několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování suché.
Umístěte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či foliovníku (počet dýmovnic se vypočítá dle kubatury ošetřovaného prostoru).
Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah,poté odstraňte plastové víčko a zapalte vyčnívající knot.
Dýmovnice musí vždy celá vyhořet,je určena pouze pro jedno použití a při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu.
Zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru a ponechte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny (během této doby nesmí do ošetřovaného prostoru NIKDO vstoupit).

Dávkování a vydatnost:
balení (30 g) na 20 m3

Aplikace v měsících:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ochranná lhůta:
bez OL

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik prolidské zdraví a životní prostředí.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí. P261Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oblek/ochranné brýle.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.
P30 5+P351+ P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vod ou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nsazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501Odstraňte obal vsouladu se zákonem.
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Dýmovnice FORTEFOG GREENHOUSE česneková 30 g
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.