Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Jablko Zahrady Čech - sada

Jablko Zahrady Čech - sada
kód zboží: 334
DPH: 21%
bez DPH: 193,39 Kč
s DPH: 234,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 10ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Popis:
Souprava je určena pro celoroční fungicidní ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí.

Účinná látka:
Topas ,Merpan, Dithane

Registrován pro:
proti strupovitosti a padlí u jabloňí

Rozsah a způsob použití:
Jablko Zahrady Čech je kombinovaný fungicid vysoce účinný proti různým druhům padlí a strupovitosti u jabloní.
Postřikem celé rostliny max. 3x za vegetaci.


Dávkování a vydatnost:
Jabloň / Padlí jabloně 70 / 5 ml / 10 l vody
Jabloň / Strupovitost jabloně 70 / 5 g / 3,3 l vody
Balení poslouží k přípravě 4 x 10 litrů aplikační kapaliny.

Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
OL-14 - 28 dní
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Jablko Zahrady Čech - sada
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.