Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Mospilan 20 SP 3 x 4,2 g

Mospilan 20 SP 3 x 4,2 g
kód zboží: 438
DPH: 21%
bez DPH: 134,71 Kč
s DPH: 163,00 Kč
do košíku: ks  
skladem: 67ks; balení: 10ks

Přípravek je klasifikovany jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí."

Popis:
Systémový širokospektrální insekticid proti všem vývojovým stádiím živočišných škůdců na ovoci, zelenině nebo okrasných rostlinách.

Účinná látka:
ACETAMIPRID 200 g/Kg (20%)

Registrován pro:
brambory (mandelinka bramborová)
jádroviny (obaleč, mšice, vlnatka krvavá)
jabloň (obaleč jablečný)
okurky, papriky, rajčata ve skleníku (mšice)
okrasné rostliny (molice skleníková, mšice,vč. mšice bavlníkové
třešeň, višeň (květopas peckový, vrtule třešňová)
slivoň (zobonosky)

Způsob použití:
Postřikem celé rostliny od začátku výskytu.
Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování,vydatnost:
brambory (mandelinka bramborová) 1,8 g/ 12-18 L vody/ 300 m2
jádroviny (obaleč, mšice, vlnatka krvavá) 1,8 g/ 13,8 L vody
jabloň (obaleč jablečný) 1,8 g/ 7,2 L vody
okurky, papriky, rajčata ve skleníku (mšice) 1,8 g/ 9 L vody
okrasné rostliny (molice skleníková, mšice,vč. mšice bavlníkové) 1,8 g/ 4,5 L vody
třešeň, višeň (květopas peckový, vrtule třešňová) 1,8 g/ 7,2 L vody
slivoň (zobonosky) 1,8 g/ 7,2 L vody
na 30 - 126 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
brambory (mandelinka bramborová) 5,6,7,8
jádroviny (mšice) 4,5,6
jádroviny (vlnatka krvavá) 6,7
jabloň (obaleč jablečný) 6,7
okurky ve skleníku (max. 2x za vegetaci) 3,4,5,6,7,8,9
papriky a rajčata ve skleníku (max. 2x za vegetaci) 3,4,5,6,7,8
okrasné rostliny 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
třešeň, višeň (vrtule třešňová) 5,6
slivoň (zobonosky) 4,5

Ochranná lhůta:
3 - 28 dní dle plodiny
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Mospilan 20 SP 3 x 4,2 g
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.