Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Ridomil Gold MZ Pepite 2 x 25 g

Ridomil Gold MZ Pepite 2 x 25 g
kód zboží: 276
DPH: 21%
bez DPH: 69,42 Kč
s DPH: 84,00 Kč
do košíku: ks  
skladem: 70ks; balení: 10ks
Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování
Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Kombinovaný přípravek obsahující dvě účinné látky (metalaxyl–M a mancozeb) s fungicidním účinkem k ochraně bramboru, cibule, okurky, rajčete a révy vinné proti houbovým chorobám.
Metalaxyl–M je systemická fungicidní látka, která je velmi rychle přijímána zelenými částmi rostlin (do 30 minut) a transportována do listů. Inhibuje růst a rozmnožování patogenních hub. Mancozeb je kontaktně a preventivně působící fungicidní látka, která inhibuje klíčení spór. Aplikujte preventivně postřikem max. 3x za rok.

Účinná látka
metalaxyl-M 40g/kg, mancozeb 640g/kg

Registrován pro:
brambor (plíseň bramborová)
cibule (plíseň cibulová)
okurka (plíseň okurková)
rajče (plíseň bramborová - rajčatová)
réva vinná (plíseň révová)
celkový přehled v příbalovém letáku

Rozsah a způsob použití:
Ridomil gold MZ Pepite je kombinovaný přípravek obsahující dvě účinné látky (metalaxyl–M a mancozeb) s fungicidním účinkem. Metalaxyl–M je systemická fungicidní látka, která je velmi rychle přijímána zelenými částmi rostlin (do 30 minut) a transportována do listů. Inhibuje růst a rozmnožování patogenních hub. Mancozeb je kontaktně a preventivně působící fungicidní látka, která inhibuje klíčení spór.
Preventivně postřikem,max. 3x za rok.
Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.

Dávkování, vydatnost:
Rajčata, Plíseň bramborová - Preventivně (před výskytem onemocnění). Max. 3x za vegetaci v intervalech 7 - 10 dní. 25 g / 2-10 l vody / 100 m2
Réva vinná, Plíseň révová - Aplikujte preventivně poprvé v období plného růstu révy (před květem). Poslední aplikace nejpozději 2 týdny po ukončení kvetení. Max. 3x za vegetaci v intervalech 7 - 10 dní. 25 g / 10 l vody / 100 m2
Okurka, Plíseň okurková - Preventivně (před výskytem onemocnění). Max. 2x za vegetaci, nejlépe po sobě jdoucí postřiky v intervalu 7 - 10 dní. 25 g / 10 l vody / 100 m2
Brambor, Plíseň bramborová - Doporučuje se provést celkem 2 až 3 po sobě jdoucí postřiky v intervalech 10 - 14 dní v období intenzivního růstu rostlin. Vykazuje vedlejší účinnost proti hnědé skvrnitosti listů brambor. 25 g / 2-6 l vody / 100 m2
na 4 - 20 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
6,7,8

Ochtanná lhůta:
3 - 15 dní dle plodiny
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Ridomil Gold MZ Pepite 2 x 25 g
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.